MANAVIS

Smart Retail

by Manavis

Manavis Video Analytics เป็นระบบที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Artificial Intelligence & Deep Learning Technology)

Artificial Intelligence มีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจ Retails เป็นอย่างมาก

สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ Manavis จึงถูกพัฒนาระบบให้สามารถทำงานร่วมกับกล้องวงจรปิดของร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเชื่อมต่อระบบ Manavis Video Analytics เข้ากับกล้องวงจรปิดแล้ว  ระบบ AI จะตรวจจับภาพคน วัตถุ และเหตุการณ์ ต่างๆ เพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ผู้ใช้ระบบสามารถนำผลลัพท์ที่ได้ไปใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ การตลาดและการขาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างธุรกิจให้เติบโตกว่าเดิม กับ 3 Features ที่ได้จากการวิเคราะห์ เรียนรู้และเข้าใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้กับธุรกิจของคุณ

Artificial Intelligence มีบทบาทสำคัญ
ต่อธุรกิจ Retails เป็นอย่างมาก

          ตลอดหลายปีมานี้ นักวิเคราะห์ธุรกิจพูดกันว่าอุตสาหกรรมค้าปลีกแบบมีหน้าร้านกำลังจะหมดไป แต่คุณรู้หรือไม่ ร้านค้าที่นำเทคโนโลยี retail sensing ด้วยการนับคน และนำปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ กลับโตสวนกระแส สามารถเพิ่มผลกำไร และ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการตระหนักกันดีว่าการเพิ่มจำนวนคนเข้าร้าน เป็นขั้นตอนแรก และขั้นตอนสำคัญที่สุดในการเพิ่มยอดขาย ดังนั้นการนับคนที่ผ่านหน้าร้าน คนที่เข้าชม ระยะเวลาที่ใช้ในร้านไปจนถึงการชำระเงินที่จุดขาย จะทำให้คุณได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถนำมาวิเคราะห์ ได้หลากหลายมิติ เช่น การตอบสนองต่อสื่อการตลาดหน้าร้าน และโปรโมชั่น พฤติกรรมของนักช้อปขณะที่ใช้เวลาอยู่ในร้าน รวมไปถึงการหาว่าช่วงเวลาใดของวัน ที่มีคนพลุกพล่านที่สุด ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้จัดการร้าน ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายการตลาดสามารถวางแผนรับมือ และเตรียมความพร้อมทั้งด้านของบุคลากรการจัดวางสินค้า และสื่อสารการตลาดต่างๆ เพื่อทำให้เกิดยอดขายสูงสุด

          นี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่ง ที่เทคโนโลยีการนับจำนวนคน และ AI มีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมธุรกิจ Retail ให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแข่งขันกับผู้ค้าออนไลน์ได้อย่างยั่งยืน การนับจำนวนคนไม่ได้จำกัดแค่ในธุรกิจ Retail เท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้กับสถานประกอบการต่างๆ เช่น อาคารสำนักงาน ศูนย์แสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า ศูนย์บริการ และซุปเปอร์มาร์เก็ต อีกด้วย

View More

Smart Retail

by Manavis

Artificial Intelligence มีบทบาทสำคัญ
ต่อธุรกิจ Retails เป็นอย่างมาก

     ตลอดหลายปีมานี้ นักวิเคราะห์ธุรกิจพูดกันว่าอุตสาหกรรมค้าปลีกแบบมีหน้าร้านกำลังจะหมดไป แต่คุณรู้หรือไม่ ร้านค้าที่นำเทคโนโลยี retail sensing ด้วยการนับคน และนำปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ กลับโตสวนกระแส สามารถเพิ่มผลกำไร และ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการตระหนักกันดีว่าการเพิ่มจำนวนคนเข้าร้าน เป็นขั้นตอนแรก และขั้นตอนสำคัญที่สุดในการเพิ่มยอดขาย ดังนั้นการนับคนที่ผ่านหน้าร้าน คนที่เข้าชม ระยะเวลาที่ใช้ในร้านไปจนถึงการชำระเงินที่จุดขาย จะทำให้คุณได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถนำมาวิเคราะห์ ได้หลากหลายมิติ เช่น การตอบสนองต่อสื่อการตลาดหน้าร้าน และโปรโมชั่น พฤติกรรมของนักช้อปขณะที่ใช้เวลาอยู่ในร้าน รวมไปถึงการหาว่าช่วงเวลาใดของวัน ที่มีคนพลุกพล่านที่สุด ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้จัดการร้าน ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายการตลาดสามารถ วางแผนรับมือและเตรียมความพร้อมทั้งด้านของบุคลากรการจัดวางสินค้า และสื่อสารการตลาดต่างๆ เพื่อทำให้เกิดยอดขายสูงสุด

     นี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่ง ที่เทคโนโลยีการนับจำนวนคน และ AI มีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมธุรกิจ Retail ให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแข่งขันกับผู้ค้าออนไลน์ได้อย่างยั่งยืน การนับจำนวนคนไม่ได้จำกัดแค่ในธุรกิจ Retail เท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้กับสถานประกอบการต่างๆ เช่น อาคารสำนักงาน ศูนย์แสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า ศูนย์บริการ และซุปเปอร์มาร์เก็ต อีกด้วย

View More

Artificial Intelligence มีบทบาทสำคัญ
ต่อธุรกิจ Retails เป็นอย่างมาก

     ตลอดหลายปีมานี้ นักวิเคราะห์ธุรกิจพูดกันว่าอุตสาหกรรมค้าปลีกแบบมีหน้าร้านกำลังจะหมดไป แต่คุณรู้หรือไม่ ร้านค้าที่นำเทคโนโลยี retail sensing ด้วยการนับคน และนำปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ กลับโตสวนกระแส สามารถเพิ่มผลกำไร และ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการตระหนักกันดีว่าการเพิ่มจำนวนคนเข้าร้าน เป็นขั้นตอนแรก และขั้นตอนสำคัญที่สุดในการเพิ่มยอดขาย ดังนั้นการนับคนที่ผ่านหน้าร้าน
คนที่เข้าชม ระยะเวลาที่ใช้ในร้านไปจนถึงการชำระเงินที่จุดขาย จะทำให้คุณได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถนำมาวิเคราะห์ ได้หลากหลายมิติ เช่น การตอบสนองต่อสื่อการตลาดหน้าร้าน และโปรโมชั่น พฤติกรรมของนักช้อปขณะที่ใช้เวลาอยู่ในร้าน รวมไปถึงการหาว่าช่วงเวลาใดของวัน
ที่มีคนพลุกพล่านที่สุด ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้จัดการร้าน ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายการตลาดสามารถ วางแผนรับมือและเตรียมความพร้อมทั้งด้านของบุคลากรการจัดวางสินค้า และสื่อสารการตลาดต่างๆ เพื่อทำให้เกิดยอดขายสูงสุด

     นี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่ง ที่เทคโนโลยีการนับจำนวนคน และ AI มีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมธุรกิจ Retail ให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแข่งขันกับผู้ค้าออนไลน์ได้อย่างยั่งยืน การนับจำนวนคน
ไม่ได้จำกัดแค่ในธุรกิจ Retail เท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้กับสถานประกอบการต่างๆ เช่น อาคารสำนักงาน
ศูนย์แสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า ศูนย์บริการ และซุปเปอร์มาร์เก็ต อีกด้วย

View More

Customer Flow

(นับจำนวนคน เพื่อวิเคราะห์
การเดินผ่านและเข้าออกร้าน)

Customer Behavior

(วิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินค้าของลูกค้าภายในร้าน)

Customer Journey

(วิเคราะห์เส้นทางเดินของ
ลูกค้าภายในร้าน)

1

Customer Flow

นับจำนวนคน เพื่อวิเคราะห์
การเดินผ่านและเข้าออกร้าน

การมีข้อมูลจำนวนคนเข้าออกร้าน ในแต่ละช่วงเวลาของวัน และในแต่ละวันของสัปดาห์ ช่วยให้เจ้าของธุรกิจบริหารจัดการจำนวนพนักงานหน้าร้านให้สอดคล้องกับจำนวนลูกค้าที่จะเข้ามาในร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกไปจากนี้ การนับจำนวนคนเดินผ่านหน้าร้าน ยังช่วยกำหนดวัน และเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการตลาด รวมถึง product display และป้าย promotion ต่างๆหน้าร้าน เพื่อดึงดูดคนให้เข้ามาในร้านอีกด้วย 

View More

2

Customer Behavior

วิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าภายในร้าน

การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการตลาด เราจึงพัฒนาระบบ Manavis Video Analytics โดยคำนวณ และวิเคราะห์ Heat Map & Density Identification เพื่อใช้ศึกษาพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปของลูกค้าแต่ละราย ทำให้รับรู้ว่าลูกค้ามีความสนใจ และตอบสนอง ต่อการเลือกซื้อสินค้าบนชั้นวางหน้าร้านอย่างไร ใช้เวลานานเท่าไหร่ในการดู และเลือกสินค้าในแต่ละจุด (Dwell Time)

ซึ่งรายละเอียดของผลการวิเคราะห์เหล่านี้จะถูกรวมเข้าด้วยกัน เพื่อการจดจำพฤติกรรมของลูกค้า และนำมาวิเคราะห์ให้ผู้ประกอบการได้สามารถนำไปพัฒนาหน้าร้าน ออกแบบประสบการณ์ต่างๆ ให้ลูกค้าใช้เวลาชมสินค้าที่สนใจได้นานขึ้น รวมถึงวางแผนการขาย และการตลาดให้กับธุรกิจ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า (Customer Experience) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

View More

2

Customer Behavior

(วิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าภายในร้าน)

การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการตลาด เราจึงพัฒนาระบบ Manavis Video Analytics โดยคำนวณ และวิเคราะห์ Heat Map & Density Identification เพื่อใช้ศึกษาพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปของลูกค้าแต่ละราย ทำให้รับรู้ว่าลูกค้ามีความสนใจ และตอบสนอง ต่อการเลือกซื้อสินค้าบนชั้นวางหน้าร้านอย่างไร ใช้เวลานานเท่าไหร่ในการดูและเลือกสินค้าในแต่ละจุด (Dwell Time)

ซึ่งรายละเอียดของผลการวิเคราะห์เหล่านี้จะถูกรวมเข้าด้วยกัน เพื่อการจดจำพฤติกรรมของลูกค้าและนำมาวิเคราะห์ให้ผู้ประกอบการได้สามารถนำไปพัฒนาหน้าร้าน ออกแบบประสบการณ์ต่างๆ ให้ลูกค้าใช้เวลาชมสินค้าที่สนใจได้นานขึ้น รวมถึงวางแผนการขายและการตลาดให้กับธุรกิจ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า (Customer Experience) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

View More

3

Customer Journey

วิเคราะห์เส้นทางเดินของลูกค้า เพื่อเรียนรู้บริเวณพื้นที่ร้านที่ลูกค้าสนใจ

Manavis Video Analytics สามารถวิเคราะห์เส้นทางที่ลูกค้าเดินภายในร้านได้อย่างแม่นยำ ข้อมูลที่ได้รับสามารถนำไปใช้ออกแบบ Layout ของร้าน และการจัดวางสินค้าหน้าร้าน (Product Display) นำไปสู่การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในร้าน (Customer Journey) 

การศึกษาพฤติกรรมเส้นทางการเดินของลูกค้าภายในร้าน
เป็นเรื่องสำคัญ ผู้ประกอบการร้านค้าจึงควรทำความเข้าใจเส้นทางของลูกค้าตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามา และทุกขณะที่อยู่ภายในร้าน เช่น ทิศทางการเดินจากประตูทางเข้า ตำแหน่งในร้านที่ลูกค้าให้ความสนใจ ก่อนที่จะมาถึงจุดชำระสินค้า และออกจากร้านไป

View More

Demographic Data Analysis

ด้วยประสิทธิภาพที่เหนือชั้น Manavis Video Analytics สามารถวิเคราะห์ เพศ อายุ และเชื้อชาติ ของลูกค้าด้วยความแม่นยำสูงถึง 95%** 
อีกทั้งระบบยังสามารถจำแนกคนออกจาก สัตว์และสิ่งของได้ ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่มีเงา แสงน้อย หรือในเวลากลางคืน 

ด้วยประสิทธิภาพที่เหนือชั้น Manavis Video Analytics สามารถวิเคราะห์ เพศ อายุ และเชื้อชาติ
ของลูกค้าด้วยความแม่นยำสูงถึง 95%** 
อีกทั้งระบบยังสามารถจำแนกคนออกจาก สัตว์และสิ่งของได้
ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่มีเงา แสงน้อย หรือในเวลากลางคืน 

ด้วยประสิทธิภาพที่เหนือชั้น Manavis Video Analytics สามารถวิเคราะห์ เพศ อายุ และเชื้อชาติ ของลูกค้า
ด้วยความแม่นยำสูงถึง 95%** 
อีกทั้งระบบยังสามารถจำแนกคนออกจาก สัตว์และสิ่งของได้ ไม่ว่าจะเป็น
ช่วงที่มีเงาแสงน้อย หรือในเวลากลางคืน 

** ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

Success Stories

Manavis Store Analytics

The Face Shop Thailand

ผู้นำเข้าแบรนด์เครื่องสำอางยอดขายอันดับ 1 จากประเทศเกาหลี 
ปัจจุบัน The Face Shop Thailand ได้นำ Manavis Video Analytics มาใช้งานแล้วใน 80 สาขาทั่วประเทศ ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากกล้องวงจรปิด มาวิเคราะห์จำนวนคนเข้าออกร้าน เพื่อดู Performance
ของแต่ละสาขา และยังมีการใช้ Area Monitoring มาร่วมวิเคราะห์
ทำเลในร้าน เพื่อวางผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่มากขึ้น
โดย The Face Shop Thailand มีแผนที่จะติดตั้ง Manavis Video Analystics เพิ่มในสาขาใหม่ต่อไปในอนาคต

the face shop

Manavis Store Analytics

The Face Shop Thailand

ผู้นำเข้าแบรนด์เครื่องสำอางยอดขายอันดับ 1
จากประเทศเกาหลี 

ปัจจุบัน The Face Shop Thailand ได้นำ Manavis Video Analytics มาใช้งานแล้วใน 80 สาขาทั่วประเทศ ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากกล้องวงจรปิด มาวิเคราะห์จำนวนคนเข้าออกร้าน เพื่อดู Performance ของแต่ละสาขา และยังมีการใช้ Area Monitoring มาร่วมวิเคราะห์ทำเลในร้าน เพื่อวางผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่มากขึ้น โดย The Face Shop Thailand มีแผนที่จะติดตั้งManavis Video Analystics เพิ่มในสาขาใหม่ต่อไป ในอนาคต

ผู้นำเข้าแบรนด์เครื่องสำอางยอดขายอันดับ 1 จากประเทศเกาหลี 
ปัจจุบัน The Face Shop Thailand ได้นำ Manavis Video Analytics มาใช้งานแล้วใน 80 สาขาทั่วประเทศ ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากกล้องวงจรปิด มาวิเคราะห์จำนวนคนเข้าออกร้าน เพื่อดู Performance ของแต่ละสาขา และยังมีการใช้ Area Monitoring มาร่วมวิเคราะห์ทำเลในร้าน เพื่อวางผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่มากขึ้น โดย The Face Shop Thailand มีแผนที่จะติดตั้ง Manavis Video Analystics เพิ่มในสาขาใหม่ต่อไปในอนาคต

the face shop

Manavis Store Analytics

The Face Shop Thailand

ผู้นำเข้าแบรนด์เครื่องสำอางยอดขายอันดับ 1 จากประเทศเกาหลี 
ปัจจุบัน The Face Shop Thailand ได้นำ Manavis Video Analytics มาใช้งานแล้วใน 80 สาขา
ทั่วประเทศ ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากกล้องวงจรปิด มาวิเคราะห์จำนวนคนเข้าออกร้าน เพื่อดู Performance ของแต่ละสาขา และยังมีการใช้ Area Monitoring
มาร่วมวิเคราะห์ทำเลในร้าน เพื่อวางผลิตภัณฑ์
ให้เหมาะสมกับพื้นที่มากขึ้น โดย The Face Shop Thailand มีแผนที่จะติดตั้ง Manavis Video Analystics เพิ่มในสาขาใหม่ต่อไป ในอนาคต

ผู้นำเข้าแบรนด์เครื่องสำอางยอดขายอันดับ 1 จากประเทศเกาหลี 
ปัจจุบัน The Face Shop Thailand ได้นำ Manavis Video Analytics มาใช้งานแล้วใน 80 สาขาทั่วประเทศ ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากกล้องวงจรปิด มาวิเคราะห์จำนวนคนเข้าออกร้าน เพื่อดู Performance ของแต่ละสาขา และยังมีการใช้ Area Monitoring มาร่วมวิเคราะห์ทำเลในร้าน เพื่อวางผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่มากขึ้น โดย The Face Shop Thailand มีแผนที่จะติดตั้ง Manavis Video Analystics เพิ่มในสาขาใหม่ต่อไปในอนาคต

the face shop

Store Analytic Features

Standard Feature

Report

Customer Conversion Rate

(วิเคราะห์อัตราส่วนระหว่างยอดจำหน่ายสินค้าตามจริงเมื่อเทียบกับผู้ชมสินค้าในร้าน) สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า
ที่ต้องการทราบข้อมูลยอดขายที่เกิดขึ้นจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาในร้าน Manavis มีบริการเชื่อมต่อระบบ Manavis Video Analytics
เข้ากับระบบ Point of Sale (POS) ของร้าน ทำให้คุณสามารถวิเคราะห์ Conversion Rate ของร้านค้าที่มีต่อจำนวนลูกค้าภายในร้านได้อย่างแม่นยำ

(วิเคราะห์อัตราส่วนระหว่างยอดจำหน่ายสินค้าตามจริงเมื่อเทียบกับผู้ชมสินค้าในร้าน) สำหรับผู้ประกอบการ
ร้านค้าที่ต้องการทราบข้อมูลยอดขายที่เกิดขึ้นจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาในร้าน Manavis มีบริการเชื่อมต่อระบบ Manavis Video Analytics เข้ากับระบบ
Point of Sale (POS) ของร้าน ทำให้คุณสามารถวิเคราะห์ Conversion Rate ของร้านค้าที่มีต่อจำนวนลูกค้าภายในร้านได้อย่างแม่นยำ

(วิเคราะห์อัตราส่วนระหว่างยอดจำหน่ายสินค้าตามจริงเมื่อเทียบกับผู้ชมสินค้าในร้าน) สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่ต้องการทราบข้อมูลยอดขายที่เกิดขึ้นจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาในร้าน Manavis มีบริการเชื่อมต่อระบบ Manavis Video Analytics เข้ากับระบบ Point of Sale (POS) ของร้าน ทำให้คุณสามารถวิเคราะห์ Conversion Rate ของร้านค้าที่มีต่อจำนวนลูกค้าภายในร้านได้อย่างแม่นยำ

Fun Fact: คุณรู้หรือไม่ Conversion rate ของร้านค้านั้นสูงกว่าเมื่อเทียบกับร้านค้าออนไลน์
(ร้านค้าอยู่ที่ 20-40% ในขณะที่ online conversion อยู่ที่เฉลี่ย 2.86%)
เนื่องจากผู้ซื้อในร้านค้าได้รับประสบการณ์จริง จากการคุยกับพนักงานร้านได้สัมผัสสินค้า และดูผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาตั้งใจจะซื้อ

Fun Fact: คุณรู้หรือไม่ Conversion rate ของร้านค้านั้นสูงกว่าเมื่อเทียบกับร้านค้าออนไลน์
(ร้านค้าอยู่ที่ 20-40% ในขณะที่ online conversion อยู่ที่เฉลี่ย 2.86%) เนื่องจากผู้ซื้อในร้านค้าได้รับประสบการณ์จริง จากการคุยกับพนักงานร้าน
ได้สัมผัสสินค้า และดูผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาตั้งใจจะซื้อ

Fun Fact: คุณรู้หรือไม่ Conversion rate ของร้านค้านั้นสูงกว่าเมื่อเทียบกับร้านค้าออนไลน์
(ร้านค้าอยู่ที่ 20-40% ในขณะที่ online conversion อยู่ที่เฉลี่ย 2.86%) เนื่องจากผู้ซื้อในร้านค้า
ได้รับประสบการณ์จริง จากการคุยกับพนักงานร้าน ได้สัมผัสสินค้า และดูผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาตั้งใจจะซื้อ

Success Stories

Manavis Event Analytics

Samyan Mitrtown Halls

สถานที่จัดงานแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุด
ในย่านพระราม 4 

จากการใช้  Manavis Video Analytics วิเคราะห์ traffic ส่งผลให้ Organizer / Exhibitors สามารถวางแผนผังงานได้เหมาะสม อีกทั้ง Manavis ยังช่วยในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิเช่น เมื่อผู้จัดงานต้องการลงทุนทำโซนถ่ายรูปเพิ่มเติม ระบบจะช่วยให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าโซนถ่ายรูปนี้ควรตั้งไว้ที่จุดใด เพื่อให้คนเข้ามาใช้งานพื้นที่ตรงนี้มากขึ้น จากการมี Insights ข้อมูลของงานในปีที่ผ่านมา ทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามีคนเข้างานช่วงเวลาไหนมากสุดน้อยสุด และเวลาไหนสามารถทำ Promotion ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สถานที่จัดงานแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในย่านพระราม 4 
จากการใช้  Manavis Video Analytics วิเคราะห์ traffic ส่งผลให้ Organizer / Exhibitors สามารถวางแผนผังงานได้เหมาะสม อีกทั้ง Manavis ยังช่วย
ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
อาทิเช่น เมื่อผู้จัดงานต้องการลงทุนทำโซนถ่ายรูปเพิ่มเติม ระบบจะช่วยให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าโซนถ่ายรูปนี้ควรตั้งไว้ที่จุดใด เพื่อให้คนเข้ามาใช้งานพื้นที่ตรงนี้มากขึ้น จากการมี Insights ข้อมูลของงานในปีที่ผ่านมา ทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามีคนเข้างานช่วงเวลาไหนมากสุด น้อยสุด และเวลาไหนสามารถ
ทำ Promotion ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

samyan mitrtown hall

Event Analytic Features

Standard Feature

Report