MANAVIS

Manavis

Manavis Solutions ผู้นำด้าน Video Analytics

Manavis

Manavis Solutions ผู้นำด้าน Video Analytics

Baksters ก่อตั้งในปี 2559 ด้วยประสบการณ์ด้าน Artificial Intelligence Technology กว่า 20 ปีของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ Smart Vision Platform ได้ถูกออกแบบ และพัฒนาขึ้น ภายใต้ชื่อ Manavis Solutions โดยมีจุดมุ่งหมายในการขับเคลื่อน และเป็นผู้นำสำคัญในโลกแห่งนวัตกรรม

      Baksters ก่อตั้งในปี 2559 ด้วยประสบการณ์ด้าน Artificial Intelligence Technology กว่า 20 ปีของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ Smart Vision Platform ได้ถูกออกแบบ และพัฒนาขึ้น ภายใต้ชื่อ Manavis Solutions โดยมีจุดมุ่งหมายในการขับเคลื่อน และเป็นผู้นำสำคัญในโลกแห่งนวัตกรรม

ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของ Manavis Solutions สามารถตรวจจับ และจำแนกคน วัตถุ รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อนำมาประมวล และวิเคราะห์ผลเชิงลึกได้อย่างแม่นยำ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) Baksters พัฒนาระบบ Smart Vision สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม และโรงงาน โดยใช้ Deep Learning Technology ในการตรวจจับตำหนิสินค้าบนสายพานการผลิตได้อย่างแม่นยำ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการควบคุมคุณภาพการผลิตอีกด้วย

      ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของ Manavis Solutions สามารถตรวจจับ และจำแนกคน วัตถุ รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อนำมาประมวล และวิเคราะห์ผลเชิงลึกได้อย่างแม่นยำ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) Baksters พัฒนาระบบ Smart Vision สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม และโรงงาน โดยใช้ Deep Learning Technologyในการตรวจจับตำหนิสินค้าบนสายพานการผลิตได้อย่างแม่นยำ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการควบคุมคุณภาพการผลิตอีกด้วย

ชื่อของ Manavis มีความหมายที่แปลมาจากภาษาอังกฤษและสันสกฤตว่า “การวิเคราะห์ผู้คน”

baksters

BAKSTERS

     Baksters เป็นบริษัทที่ปรึกษา และพัฒนาซอฟต์แวร์ของคนไทย ที่มีวิสัยทัศน์และปณิธานในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยสู่ระดับสากล ด้วยแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ตอบสนองต่อทุกความต้องการเฉพาะขององค์กร ทั้งในภาคธุรกิจ และในภาคอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงการทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และสามารถทำงานร่วมกับระบบอื่นๆในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Baksters เป็นบริษัทที่ปรึกษา และพัฒนาซอฟต์แวร์ของคนไทย ที่มีวิสัยทัศน์และปณิธานในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยสู่ระดับสากล ด้วยแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ตอบสนองต่อทุกความต้องการเฉพาะขององค์กร ทั้งในภาคธุรกิจ และในภาคอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงการทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และสามารถทำงานร่วมกับระบบอื่นๆในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Baksters เล็งเห็นถึงความต้องการของนักการตลาด ที่ต้องการระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกผ่านภาพและวิดีโอ จึงได้จัดทำ Solution ที่นำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) และ Machine Learning มาใช้ในการพัฒนาระบบเพื่อส่งเสริมการเป็น Data-Driven Business โดยมีการทำวิจัยและพัฒนาโซลูชั่นด้าน Computer Vision มาช่วยในการทำ Big Data Analytics และ Predictive Analytics ภายใต้แบรนด์ Manavis
ในปัจจุบัน Manavis Video Analytics เป็นหนึ่งใน Flagship Project ของ Baksters ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้านค้าและสถานประกอบการต่างๆ

Baksters เล็งเห็นถึงความต้องการของนักการตลาด ที่ต้องการระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกผ่านภาพและวิดีโอ จึงได้จัดทำ Solution ที่นำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) และ Machine Learning มาใช้ในการพัฒนาระบบเพื่อส่งเสริมการเป็น Data-Driven Business โดยมีการทำวิจัยและพัฒนาโซลูชั่นด้าน Computer Vision มาช่วยในการทำ Big Data Analytics และ Predictive Analytics ภายใต้แบรนด์ Manavis

ในปัจจุบัน Manavis Video Analytics เป็นหนึ่งใน Flagship Project ของ Baksters ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้านค้าและสถานประกอบการต่างๆ

     Baksters เล็งเห็นถึงความต้องการของนักการตลาด ที่ต้องการระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกผ่านภาพและวิดีโอ จึงได้จัดทำ Solution ที่นำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) และ Machine Learning มาใช้ในการพัฒนาระบบเพื่อส่งเสริมการเป็น Data-Driven Business โดยมีการทำวิจัยและพัฒนาโซลูชั่นด้าน Computer Vision มาช่วยในการทำ Big Data Analytics และ Predictive Analytics ภายใต้แบรนด์ Manavis

     ในปัจจุบัน Manavis Video Analytics เป็นหนึ่งใน Flagship Project ของ Baksters ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้านค้าและสถานประกอบการต่างๆ

Our Clients

ic internationnal
plugint
kce electronics
samyan mitrtown hall
the face shop
ncc
stadium one
infosearch
ic internationnal
plugint
kce electronics
samyan mitrtown hall
ncc
the face shop
stadium one
infosearch