MANAVIS

ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ Computer Vision ของคนไทย เพื่อคนไทย สู่การพัฒนา Solution เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

Nov 12, 2021

manavis

ปัจจุบันโลกของเราได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลซึ่งมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเต็มขั้น และในขณะเดียวกัน Artificial Intelligent หรือ AI (เอไอ) และ Computer Vision (คอมพิวเตอร์ วิชชัน) ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจ ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจที่ออกแบบ Solution Software (โซลูชัน ซอฟต์แวร์) ขยายการเติบโตมากขึ้น และมุ่งเน้นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม

Baksters (บริษัท แบ็คส์เตอร์ส จำกัด) เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจซอฟต์แวร์ด้าน AI และ Machine Learning (การทำให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง) มาแล้วกว่า 5 ปี (ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2559) ภายใต้แนวคิด “Envision your business with our solutions.” บริษัทซอฟต์แวร์ของคนไทย พัฒนาโดยคนไทย เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจในเมืองไทยให้ยั่งยืน และทันสมัย

จากงานวิจัยด้วยหลักการ Deep Learning สู่การพัฒนา Solution Software อัจฉริยะ

สิ่งที่ Baksters ให้ความสำคัญนั่นคือทุ่มเทในการพัฒนาด้าน AI และ Machine Learning ตามหลักการแบบ Deep Learning โดยนำงานวิจัยจาก Intelligent Systems Laboratory (ISL) สถาบันวิจัยภายใต้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่เชี่ยวชาญงานวิจัยเกี่ยวกับ AI และ Machine Learning สำหรับภาคธุรกิจมามากกว่า 20 ปี นำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเทคโนโลยีที่จะช่วยพลิกโฉมการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

ซึ่งในปัจจุบัน Baksters ประสบความสำเร็จกับการพัฒนาระบบวิเคราะห์วิดีโอด้วย AI จับภาพวัตถุ และเหตุการณ์ที่น่าสนใจด้วยเทคโนโลยี Face Reconigtion (เทคโนโลยีจดจำใบหน้า) เพื่อนำมาวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า หรือ Manavis Video Analytics (มานาวิส วิดีโอ แอนะลิติกส์) โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ได้ 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

● Manavis Store Analytics (มานาวิส สโตร์ แอนะลิติกส์)
การนำภาพจากกล้องวงจรปิดมาศึกษาพฤติกรรมลูกค้า และนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อจัดการพื้นที่ในร้านค้าให้เกิดมูลค่าสูงสุด ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้พร้อมกระตุ้นยอดขายของร้านค้าปลีก

● Manavis Event Analytics (มานาวิส อีเวนต์ แอนะลิติกส์) การนำภาพจากกล้องวงจรปิดมาวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดแผนผังงานอีเวนต์รูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมต่อพฤติกรรมผู้ร่วมงาน เพื่อกระตุ้นยอดขายของงานให้เกิดมูลค่าสูงสุด

● Baksters FinalSCAN (แบ็คส์เตอร์ส ไฟนอลสแกน) ระบบตรวจสอบควบคุมคุณภาพการผลิตของโรงงาน นำภาพจากกล้องมาวิเคราะห์หารอยตำหนิของผลิตภัณฑ์จากโรงงาน ลดความผิดพลาดจากการใช้คนตรวจสอบ และตรวจสอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

โดยบทบาทของ AI ที่ Baksters พัฒนาขึ้นนี้จะช่วยวิเคราะห์ ป้องกันความเสียหาย รวมทั้งวางแผนทิศทางในอนาคตของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้าน AI และ Machine Learning Baksters พร้อมก้าวเข้ามาเป็นส่วนร่วมในแผนการพัฒนาธุรกิจ
โดยสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองตามความต้องการให้แก่ทุกภาคส่วน เป็นกุญแจในการช่วยผลักดันธุรกิจให้ก้าวข้ามขีดจำกัดด้านเทคโนโลยีไปได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

หากมีข้อสงสัย หรือสนใจร่วมงานกับ Baksters สามารถติดต่อได้ที่อีเมล business@baksters.com

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้าน AI และ Machine Learning  Baksters พร้อมก้าวเข้ามาเป็นส่วนร่วมในแผนการพัฒนาธุรกิจ โดยสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองตามความต้องการให้แก่ทุกภาคส่วน เป็นกุญแจในการช่วยผลักดันธุรกิจให้ก้าวข้ามขีดจำกัดด้านเทคโนโลยีไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

หากมีข้อสงสัย หรือสนใจร่วมงานกับ Baksters สามารถติดต่อได้ที่อีเมล business@baksters.com