MANAVIS

Manavis Video Analytics ระบบวิเคราะห์วิดีโอด้วย AI เพื่อนำมาวิเคราะห์ Big Data พลิกเกมธุรกิจให้ก้าวไกล

Nov 23, 2021

manavis

ยุค Digital Transformation ที่เทคโนโลยีพัฒนารวดเร็วอย่างก้าวกระโดด เพื่อที่จะรักษาส่วนแบ่งของตลาดและครองใจลูกค้าไว้อย่างเหนียวแน่น ภาคธุรกิจมีการปรับตัวโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินธุรกิจ หนึ่งในกลยุทธ์ที่หลายธุรกิจนำมาใช้นั่นก็คือการเก็บข้อมูลของลูกค้า ซึ่งข้อมูลจำนวนมหาศาลเหล่านั้นนับเป็นขุมทรัพย์ล้ำค่า เพราะหากสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึกสำหรับพัฒนาสินค้า และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงจุดได้ ก็จะทำให้ธุรกิจอยู่เหนือคู่แข่งในทุก ๆ ด้าน

และในการจัดการกับข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาล ภาคธุรกิจจำเป็นต้องมี ‘ตัวช่วย’ ที่สามารถรวบรวม วิเคราะห์ รายงานผลได้อย่างแม่นยำ
และรวดเร็ว เพื่อการบริหารธุรกิจให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคดิจิทัล

Manavis Video Analytics เครื่องมือในการวิเคราะห์ Big Data เพิ่มโอกาสครองใจลูกค้าขึ้นอีกระดับ

Manavis Video Analytics (มานาวิส วิดีโอ แอนะลิติกส์) ที่พัฒนาโดย Baksters (บริษัท แบ็คส์เตอร์ส จำกัด) บริษัทผลิต Solution Software (โซลูชัน ซอฟต์แวร์) ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย เป็นเทคโนโลยีให้บริการด้านการนำคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดภายในร้านค้ามาวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า โดยใช้ Artificial Intelligent หรือ AI (เอไอ) จับภาพวัตถุ และเหตุการณ์ที่น่าสนใจด้วยเทคโนโลยี Face Recognition (เทคโนโลยีจดจำใบหน้า) เพื่อนำมาวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าผ่านฟีเจอร์พื้นฐาน  อาทิ การนับจํานวนคนเข้าออกร้าน และคนเดินผ่าน การวิเคราะห์ความหนาแน่นของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ของร้าน การวิเคราะห์ระยะเวลาที่ลูกค้าให้ความสนใจกับพื้นที่นั้น ๆ ทั้งยังสามารถกําหนดฟีเจอร์ได้เอง ดูเส้นทางที่ลูกค้าเดินภายในร้าน สังเกตปฏิกิริยาของลูกค้าที่มีต่อชั้นวางสินค้า ระบุเพศ และอายุของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาในร้าน แจ้งเตือนเมื่อลูกค้าประจำเข้ามาในร้านพร้อมทั้งแนะนำโปรโมชันที่เหมาะสม

นอกจากนี้ยังสามารถตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยด้วยฟังก์ชั่นดูความเคลื่อนไหวของร้านในช่วงกลางคืน คอยสอดส่องความปลอดภัยในช่วงกลางคืน หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นจะส่งแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานทันที

โดดเด่นไปอีกขั้นด้วยการรายงานผลที่ระบุผลการเก็บวิเคราะห์ออกมาได้อย่างละเอียดแม่นยำ ทั้ง Traffic Analysis Report รายงานที่รวบรวมสถิติ
และข้อมูลของบุคคลที่เดินเข้าและเดินผ่านร้านค้า

Store Monitoring Report รายงานระบุค่าเฉลี่ยการเข้าออกภายในร้าน ตลอดจนความหนาแน่นของกลุ่มคนที่เข้าร้าน โดยแสดงผลในรูปแบบของ Heatmap 

สุดท้ายคือ Visitor Report รายงานจํานวนคนที่เดินผ่านร้าน และเดินเข้าร้านตามวันเวลาที่เลือก สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรเข้าถึงและสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างตรงจุด เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ ดำเนินแผนเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยี Computer Vision นำไปสู่ความสำเร็จของ Manavis Video Analytics

ด้วยความแม่นยำของ Manavis Video Analytics ในการวิเคราะห์ข้อมูล และพฤติกรรมลูกค้า ทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลเชิงลึกไปพัฒนาสินค้า บริการ รวมไปถึงจัดสรรหน้าร้านได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งพิสูจน์ได้จากความสำเร็จขององค์กรที่ใช้ Manavis Video Analytics เป็นตัวช่วยในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

the face shop

The Face Shop Thailand (เดอะ เฟสชอป ไทยแลนด์)

ปัจจุบัน The Face Shop Thailand ได้นำ Manavis Store Analytics (มานาวิส สโตร์ แอนะลิติกส์) มาใช้งานแล้วมากกว่า 30 สาขาด้วยการเก็บข้อมูลจาก Traffic Analysis มาวิเคราะห์จำนวนคนเข้าออกร้านเพื่อดู Performance ของแต่ละสาขาและยังมีการใช้ Area Monitoring วิเคราะห์ทำเลในร้าน เพื่อวางผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับพื้นที่มากขึ้น นอกจากนี้ The Face Shop Thailand มีแผนที่จะติดตั้ง Manavis Store Analytics เพิ่มต่อไปอีก 30 สาขาในอนาคต

Samyan Mitrtown Halls (สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์)

Samyan Mitrtown Halls จากการใช้ Manavis Event Analytics (มานาวิส อีเวนต์ แอนะลิติกส์) ทำให้ Organizer Exhibitors วางแผนผังงานให้คุ้มกับการลงทุนมากขึ้น เช่น ในการลงทุนทำโซนถ่ายรูป ระบบจะช่วยให้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าโซนถ่ายรูปนี้ควรตั้งไว้ตรงจุดใด เพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาใช้งานพื้นที่ตรงนี้มากขึ้น และรายงานสถิติการเข้า-ออกงานของผู้มาร่วมงานในแต่ละช่วงเวลาเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมต่อการจัดทำโปรโมชัน

samyan mitrtown hall

ด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ และความสามารถของ Manavis Video Analytics อันล้ำสมัย อาจกล่าวได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นอาวุธสำคัญที่จะเข้ามาพลิกเกมในการดำเนินธุรกิจ ปรับเปลี่ยนทิศทางการบริหารได้อย่างรวดเร็วด้วยข้อมูลที่เป็นจริงและเชื่อถือได้ นำไปสู่การพาธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนสำหรับธุรกิจ หรือองค์กรสนใจ และต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Manavis Video Analytics สามารถติดต่อได้ที่อีเมล business@baksters.com